036-12 90 82, 070-891 90 82 info@winnafastighet.se

Om oss

Välkommen till Winna Fastighet – ett ungt, men erfaret konsultbolag inom fastighetsvärdering!

Kraven på fastighetsbolagen har ökat. För ett fastighetsägande bolag, som omfattas av International Financial Reporting Standards (IFRS), ställs t.ex. krav på att hela fastighetsbeståndet värderas varje kvartal – och då gärna en extern fastighetsvärdering, utförd av en oberoende auktoriserad värderare.

Att värdera kommersiella fastigheter kräver kunskap, erfarenhet och god kännedom om den lokala marknaden. Det är många faktorer som ska beaktas och vägas samman till en helhetsbedömning. Winna Fastighet är ett fastighetskonsultbolag med inriktning på värderingar med auktoriserad värderingsspecialist. Det innebär att våra värderingar accepteras av alla banker och i domstolar.

Vi kan hjälpa Er med skilda tjänster inom fastighetsbranschen – att opartiskt bedöma värdet på fastigheter eller att bistå med övergripande rådgivning, fastighetsutveckling, ekonomisk analys, hyresbedömningar, finansieringslösningar m.m. Det går också bra att hyra personal med kvalificerad fastighetskompetens från Winna Fastighet under en tid, för att lösa akuta personalbrister.

Med lång erfarenhet av fastighets- och byggbranschen, med bl.a. mer än 27 år på olika positioner och över 13 år med värderingar, levererar Winna Fastighet givetvis alltid tjänster av högsta kvalitet – i  rätt tid. Det är ett av skälen till att våra kunder anlitat oss.

I en annars global värld är fastigheter fortfarande lokala, de finns där de en gång byggdes. När de ska värderas gäller det att veta hur det ser ut just på den lokala marknaden. Med Jönköping som utgångspunkt arbetar vi över hela Södra Sverige, men främst i Småland, Halland, Östergötland och Västra Götaland.

Är du nyfiken på vad vi gjort för att göra några av våra redan nöjda kunder? Kontakta oss, vi har alltid tid för ett samtal eller ett möte.

 

Per Skrealid, Av Samhällsbyggarna Auktoriserad FastighetsvärderarePer Skrealid
Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

 

 

 

 

Winna Fastighet AB innehar så väl ansvarsförsäkring för auktoriserade värderare som allmänna försäkringar.

Spara

Spara

Spara