036-12 90 82, 070-891 90 82 info@winnafastighet.se

Exploateringsfastigheter

Vi värderar fastigheter med förväntningsvärden, allt från första tanke till översiktsplan, arbete med detaljplan och fram till dess den har vunnit laga kraft och byggrätt uppkommit.

 

Byggnation. Foto: Carl Drougge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Carl DruggeSpara