036-12 90 82, 070-891 90 82 info@winnafastighet.se

Privata småhus och gårdar

Normalt värderar vi inte villor, fritidshus, gårdar eller bostadsrätter. Om du behöver en värdering för att du ska byta kök, tak, fönster eller värmepanna, så erbjuder bankerna så väl billigare som snabbare värderingstjänster.

Däremot kan vi åta oss uppdrag att värdera de gånger fastighetsmäklare av olika skäl inte är rätt för värderingen, vid komplicerade förhållanden och vid tillfällen då det uppstått tvister som ska avgöras i domstol.

 

Hus_19