Winna Fastighet AB, Om oss

Om oss

VÄLKOMMEN TILL ETT UNGT, MEN ERFARET KONSULTBOLAG INOM FASTIGHETSVÄRDERING!

Kraven på fastighetsbolagen har ökat. För ett fastighetsägande bolag, som omfattas av International Financial Reporting Standards (IFRS), ställs t.ex. krav på att hela fastighetsbeståndet värderas varje kvartal – och då gärna en extern fastighetsvärdering, utförd av en oberoende auktoriserad fastighetsvärderare.

Att värdera kommersiella fastigheter kräver kunskap, erfarenhet och god kännedom om den lokala marknaden. Det är många faktorer som ska beaktas och vägas samman till en helhetsbedömning. Winna Fastighet är ett fastighetskonsultbolag med inriktning på värderingar med auktoriserade värderingsspecialister. Det innebär att våra värderingar accepteras av alla banker och i domstolar.

Vi kan hjälpa Er med skilda tjänster inom fastighetsbranschen – att opartiskt bedöma värdet på fastigheter eller att bistå med övergripande rådgivning, fastighetsutveckling, ekonomisk analys, hyresbedömningar, finansieringslösningar m.m. Det går också bra att hyra personal med kvalificerad fastighetskompetens från Winna Fastighet under en tid, för att lösa akuta personalbrister.

 

Per och Gustaf Skrealid, fastighetsvärderare, Winna Fastighet AB

Per Skrealid och Gustaf Skrealid, auktoriserade fastighetsvärderare, Winna Fastighet AB

Mer än 30 års erfarenhet

Med lång erfarenhet av fastighets- och byggbranschen, med bl.a. mer än 30 år på olika positioner och över 15 år med värderingar, levererar Winna Fastighet givetvis alltid tjänster av högsta kvalitet – i  rätt tid. Det är ett av skälen till att våra kunder anlitat oss.

I en annars global värld är fastigheter fortfarande lokala, de finns där de en gång byggdes. När de ska värderas gäller det att veta hur det ser ut just på den lokala marknaden. Med Jönköping som utgångspunkt arbetar vi över hela Södra Sverige, men främst i Småland, Halland, Östergötland och Västra Götaland.

Winna Fastighet AB innehar så väl ansvarsförsäkring för auktoriserade värderare som allmänna försäkringar.

Är du nyfiken på vad vi gjort för att göra några av våra redan nöjda kunder? Kontakta oss gärna, vi har alltid tid för ett samtal eller ett möte.

 

Per Skrealid och Gustaf Skrealid
Av Samhällsbyggarna auktoriserade fastighetsvärderare

Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare, logo

Spara

Spara

Spara

 

AUKTORISERAD FASTIGHETSVÄRDERARE

Auktorisation för fastighetsvärderare i Sverige utfärdas av föreningen Samhällsbyggarna. Syftet med auktorisationen är att kunna redovisa högt kvalificerade fastighetsvärderare, som kan åta sig värderingar från skilda uppdragsgivare; såväl ägare som säljare och köpare av fastigheter.

Auktoriserade värderare har systematiserade arbetsmetoder som inkluderar utvärderingar av fastighets- och hyresmarknaden, analyser av gjorda fastighetsköp, avkastningskalkyler, bedömning av framtida investeringsbehov och övriga relevanta fakta. 

Vi arbetar med datorstöd i form av program och analysverktyg, men i slutänden är det den personliga erfarenheten som avgör om en värdering är mindre bra, bra, bättre eller rent av lysande.

För att bli auktoriserad krävs rätt utbildningsbakgrund, tillräcklig erfarenhet och allmän lämplighet – och för att bibehålla auktorisationen krävs årligen vidareutbildning.

Väsentligt är också att upprätthålla en oberoende och självständig ställning i förhållande till beställarna av värderingsuppdrag samt att värderaren kontinuerligt är verksam med värderingsfrågor. Auktoriserade värderare har också åtagit sig att följa de regler för god värderarsed som antagits av sektionen för fastighetsvärdering.