Hållbart värdeskapande

036-12 90 82 info@winnafastighet.se

Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande

Vårt mål är att driva ett företag som bidrar till samhället på flera sätt, som tar ansvar för en hållbar utveckling av miljö, medarbetare och lönsamhet – nu och för kommande generationer.

Vi värnar om det både i det lilla och det stora. Det är en förutsättning för att kunna göra livet mer hållbart i samhället, på jobbet, hemmet och för framtiden. För oss är detta hållbart värdeskapande.

“För oss är det en självklarhet att
värna om vår miljö – nu och för kommande generationer.”
Winna Fastighet kör elbil.
Foto: Gustaf Skrealid

Miljöansvar

Vårt miljöansvar innebär att vi värnar om miljön – varje dag. Det gör vi genom att minska vår negativa miljö- och klimatmässiga påverkan i så stor omfattning som möjligt. Det gör vi genom att:

*    Använda egen solenergi. Det minska våra utsläpp av växthusgaser bidrar till att merparten av vår energianvändning är förnybar.

*   Köra en ren elbil. Den minskar vårt CO2 utsläpp med närmare 6 ton per år. (Den andra bilen som används i verksamheten är en etanolbil.)

*   Erbjuda digitala tjänster med låg miljöpåverkan och minska användningen av papper, t.ex. digitala värdeutlåtanden samt elektroniska fakturor istället för utskick på papper. 

*   Att välja miljömärkt papper och miljömärkt skrivare.

*   Använda oss av energisnål ledbelysning samt ha automatisk avstängning av elektronik som inte används. Självklart källsorterar vi också på kontoret.

 

Ekonomiskt ansvar

Vårt ekonomiska ansvar innebär att vi bidrar till att skapa långsiktig ekonomisk tillväxt, för oss och för samhället i stort. Vi ska agera affärsetiskt, driva en ansvarsfull affär och självklart följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter som rör verksamheten. 

Socialt ansvar

Vårt sociala ansvar innebär en sund och demokratisk organisation. Verksamheten är kunskapsintensiv och beroende av kompetenta medarbetare, därför är det viktigt för oss med kontinuerlig kompetensutveckling. Vi delar också med oss av kunskap och fungerar som bollplank åt varandra och våra kunder.