Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande

Vårt mål är att driva ett företag som bidrar till samhället på flera sätt, som tar ansvar för en hållbar utveckling av miljö, medarbetare och lönsamhet – nu och för kommande generationer.

Vi värnar om det både i det lilla och det stora. Det är en förutsättning för att kunna göra livet mer hållbart i samhället, på jobbet, hemmet och för framtiden. För oss är detta hållbart värdeskapande.

”För oss är det en självklarhet att
värna om vår miljö – nu och för kommande generationer.”
Winna Fastighet kör elbil.
Foto: Gustaf Skrealid

Miljöansvar

Vårt miljöansvar innebär att vi värnar om miljön – varje dag. Det gör vi genom att minska vår negativa miljö- och klimatmässiga påverkan i så stor omfattning som möjligt. Det gör vi genom att:

° Vi använder egen solenergi. Det minskar våra utsläpp av växthusgaser och bidrar till att merparten av vår energianvändning är förnybar.

° Vi bara kör rena elbilar. Det minskar vårt CO2 utsläpp med närmare 12 ton per år.

° Vi erbjuder digitala tjänster med låg miljöpåverkan och minskar användningen av naturresurser, t.ex. digitala värdeutlåtanden samt elektroniska fakturor i stället för utskick på papper. 

° Vi väljer miljömärkt papper och miljömärkt skrivare.

° Vi använder oss av energisnål ledbelysning samt har automatisk avstängning av elektronik som inte används. Självklart källsorterar vi också på kontoret.

Ekonomiskt ansvar

Vårt ekonomiska ansvar innebär att vi bidrar till att skapa långsiktig ekonomisk tillväxt, för oss och för samhället i stort. Vi ska agera affärsetiskt, driva en ansvarsfull affär och självklart följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter som rör verksamheten. 

Socialt ansvar

Vårt sociala ansvar innebär en sund och demokratisk organisation. Verksamheten är kunskapsintensiv och beroende av kompetenta medarbetare, därför är det viktigt för oss med kontinuerlig kompetensutveckling. Vi delar också med oss av kunskap och fungerar som bollplank åt varandra och våra kunder.