Uppdragsgivare

Uppdragsgivare

FRÅN FASTIGHETSBOLAG TILL BANKER​

Våra uppdragsgivare är främst banker och fastighetsbolag, så väl börsnoterade bolag med flera hundra fastigheter som privata fastighetsägare med en fastighet.

Vi har även bostadsrättsföreningar, advokatbyråer, revisionsbyråer, försäkringsbolag, byggföretag, industriföretag, kommuner, landsting och regioner samt statliga myndigheter som vi utför uppdrag åt. Det är endast i mindre utsträckning vi åtar oss uppdrag för privatpersoner.

Ingen uppdragsgivare är för stor eller för liten – alla är lika viktiga! 

Hus_12

Spara