Fastighetstjänster

Fastighetstjänster

Fler värdefulla fastighetstjänster

Utöver värderingar är vi även behjälpliga med andra fastighetstjänster. Winna Fastighet kan t.ex. stå till tjänst med

  • Övergripande rådgivning för ägande
  • Allmänna och specifika frågor inom fastighetsutveckling
  • Ekonomiska analyser eller hyresbedömningar.

Vi kan bistå med råd kring finansieringslösningar, taxeringsfrågor m.m. Det går också bra att hyra personal med kvalificerad fastighetskompetens från Winna Fastighet under en tid, för att lösa akuta personalbrister.

Utöver det kan vi också erbjuda:

  • Fotograferingar av fastigheter och drönarbilder
  • Försäljningsprospekt
  • Bistå i upprättande av hyres- eller köpeavtal  

Spara

Fastighetsvärderingar, byggnader, himmel