036-12 90 82, 070-891 90 82 info@winnafastighet.se

Auktoriserad fastighetsvärderare

Auktorisationen i Sverige utfärdas av föreningen Samhällsbyggarna. Syftet med auktorisationen är att kunna redovisa högt kvalificerade fastighetsvärderare, som kan ta åt sig värderingar från skilda uppdragsgivare; såväl ägare som säljare och köpare av fastigheter.

Auktoriserade värderare har systematiserade arbetsmetoder som inkluderar analyser av gjorda fastighetsköp, utvärderingar av fastighets- och hyresmarknaden, avkastningskalkyler, bedömning av framtida investeringsbehov och övriga relevanta fakta. Vi arbetar med datorstöd i form av program och analysverktyg, men i slutänden är det den personliga erfarenheten som avgör om en värdering är mindre bra, bra, bättre eller rent av lysande.

För att bli auktoriserad krävs rätt utbildningsbakgrund, tillräcklig erfarenhet och allmän lämplighet – och för att bibehålla auktorisationen krävs årligen vidareutbildning. Väsentligt är också att upprätthålla en oberoende och självständig ställning i förhållande till beställarna av värderingsuppdrag samt att värderaren kontinuerligt är verksam med värderingsfrågor. Auktoriserade värderare har också åtagit sig att följa de regler för god värderarsed som antagits av sektionen för fastighetsvärdering.

Läs gärna mer på Samhällsbyggarna.

 

 

Logotyp Samhällsbyggarna