Ett positivt, lägre värde - Fastighetsvärdering – Winna Fastighet AB

Ett positivt, lägre värde

Jag har ett dåligt samvete, och det är att skriva nya blogginlägg här. Inte för att jag inte vill, kan eller måste, utan för att tiden inte räcker till. Vi har fördubblat kapaciteten i bolaget sedan ett år tillbaka och det tar kanske ett tag innan ångan är uppe, men det är den nu.

Nya krav från Finansinspektionen och ny praxis från Högsta Domstolen

Behoven av värderingar ser ut att öka hela tiden och innan semestern kom nya krav från Finansinspektionen på bankerna om att de måste göra värderingar i större utsträckning. Att behoven av värderingar ökar är mycket trevligt, särskilt om du levererar dem, men vi är också ödmjuka inför uppgiften – och beredda på en ökad marknad, till och med kraftigt ökad. Vi skall försöka att även i fortsättningen leverera med samma kvalitet och i rätt tid, men periodvis kan det komma att ta lite längre tid. Kvalitén tullar vi aldrig på. Redan idag kan vi ana längre leveranstider, särskilt vid halvårsskiften. Finns det lösningar på detta? Absolut, ni som är beställare kan tänka på att kontakta oss tidigare, beställa flera jobb samtidigt (om möjligt) och redan nu fundera på vilka jobb som är mer akuta och vilka som kan vänta lite.

I veckan läste jag även om en nyhet gällande taxering. Vid en försäljning av en fastighet tar staten ut stämpelskatt på köpeskillingen. 1,5 % för privatpersoner och bostadsrättsföreningar, 4,25 % för juridiska personer och en tillkommande administrativ avgift. Man tittar även på taxeringsvärdet och är det högre än köpeskillingen så räknas stämpelskatten på taxeringsvärdet i stället.

För vissa fastigheter saknas taxeringsvärde, exempel på detta kan vara specialenheter eller nyligen bildade fastigheter. Då kräver inskrivningsmyndigheten ett värdeintyg som ersätter avsaknaden av taxeringsvärdet. I de fallen vore det logiska att räkna ut ett nytt taxeringsvärde för det saknade taxeringsvärdet, men inte… Det finns sedan länge en praxis från tidigare domar att värdeintyget visa marknadsvärdet, inte taxeringsvärdet. Men, detta har nu ändrats med en dom i Högsta domstolen (HD), NJA 2021 s.129 Harren 14. Frågan som HD bedömde var om värdeintyget som ska utgöra grund för beräkning av stämpelskatten, ska reflektera fastighetens marknadsvärde, eller om det ska vara ett värde i nivå med taxeringsvärdet. Slutsatsen av HD:s dom är att värdeintyget numera ska vara ett beräknat, ”fiktivt” taxeringsvärde som beräknas enligt grunderna som gäller vid fastighetstaxeringen.

I just de här fallen är ett lägre värde positivt, men annars är det normalt högre värde som är av största intresse på fastighetsmarknaden. Corona till trots så visar alla bedömningar att den totala transaktionsvolymen för 2020 uppskattas att bli större än genomsnittet de 10 senaste åren. Det låter i mina öron lika härligt som att samhället öppnar upp igen. Är det någon mer än jag som är mycket trött på digitala möten? De kan säkert ersätta vissa möten, göra det mer effektivt, möjliggöra att andra personer också kan få en syl i vädret, men de kan aldrig ersätta alla personliga möten. De bästa idéerna kommer sällan från organiserade möte, de kommer från snacket vid kaffemaskinen, kopieringsapparaten eller i korridoren. Jag har klarat mig från sjukdom, är vaccinerad och varit ganska försiktig. Köpte i början en 5 l dunk med rödsprit och en trasa som jag har i bilen, är väl inne på min tredje just nu. Men jag har mött personer och nära vänner som har råkat mycket illa ut, med lång sjukdomsvistelse och svåra sviter efter, så var försiktig, virus är inget att leka med.

Trots att pandemin inte gett de effekter på fastighetsmarknaden som alla var oroade för våren 2020, så kan vi nog komma att se effekter av den på längre sikt, bl.a. mot bakgrund av de nya, alltmer flexibla arbetsmöjligheter som erbjuds ”post-corona”. Det gäller för framför allt kontorsytor, eftersom fler och fler företag erbjuder anställda får möjlighet att välja om de föredrar att arbeta mestadels hemifrån eller på kontoret, eller kombinera dessa två. Hur det kommer att påverka – med mer eller mindre ytor eller återgång till t.ex. cellkontor  eller andra nya och innovativa sätt att använda ytor – kommer att visa sig inom ett par år.

Hållbart, globalisering och digitalisering

Vad är annars trendigt just nu? Hållbart, globalisering och digitalisering. Inte minst hållbarhetsfrågan blir allt viktigare också för fastighetsägare – och vad det gäller hållbart, så bör vi nog alla försöka bidraga så mycket det går att få ned utsläppen. I mitt bolag kör vi numera bara elbilar. Vi har två stycken, och ni som fortfarande tvekar på el eller att köpa mellanvarianten laddhybrid – till er vill jag bara säga att det är inga problem med ren elbil.

Var kommer elen ifrån? Själva har vi egna solceller och 95 % av strömmen till bilarna kommer därifrån, resten är laddning utanför kontoret, även detta skall vara fossilfritt. Det finns gott om laddställen och du kör lite annorlunda – rastar efter 1,5 timme istället för 3-4 timmar. Jag ägnar sammantaget mindre tid åt att ladda än vad jag gjorde att tanka tidigare.

Är det inte dyrt att köra elbil? Jo, om du kör några hundra mil per år. Men för egen del, där det rullar ganska mycket, så har jag aldrig haft en billigare bil. Till och med min första bil, en Bubbla från 1971 (utan värme i bilen som drog minst en liter bensin per mil oavsett hur man körde), var betydligt dyrare.

Har utvecklingen gått framåt? Ja, det är nog bara fyra hjul och en ratt som är det samma, och knappt det. Samtidigt ”skenar ”nyregistreringen av laddbara bilar. Den ökade med 16 procent under 2020, och begagnatmarknaden är inte sämre med en ökning 65 procent. Samtidigt konstaterar Wayke (digital marknadsplats för bilar) att: ” Allt fler hoppar på elbilståget och värdeminskningen är betydligt mindre per rullad mil jämfört med fossila konkurrenter.”

Går utvecklingen framåt med fastigheter också? Jag hoppas och tror det, speciellt efter att ha kikat lite Fastighetsnytt:s lista på 18 projekt med hållbara innovationer.

Jag har skrivit mycket om annat denna gång, men jag återkommer ganska snart – och då blir det mer om fastighetsmarknaden. 

Till dess, väl mött.

Per Skrealid