Nya stationsläget bra för framtiden - Fastighetsvärdering – Winna Fastighet AB

Nya stationsläget bra för framtiden

Fastighetsvärderingar, byggnader, himmel, järnväg

2031 kommer höghastighetståg att passera Jönköping från Stockholm till Göteborg flera gånger i timmen – och några år senare även mot Malmö – om utredningens förslag blir verklighet. Men det är lång väg dit, både i tid, utredningsarbete och pengar. Redan nu ser vi dock att priserna på mark och bebyggda fastigheter i de stationsnära lägena stiger relativt kraftigt.

Hur påverkar det dig, din fastighet, stadsdelen och regionen? Kontakta oss, vi kan hjälpa till!