Varför auktoriserad värderare?

Varför auktoriserad värderare?

Logotyp Samhällsbyggarna

En av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare har lång erfarenhet, aktuell marknadskännedom och god kunskap om fastighetsmarknaden. En auktoriserad värderare är dessutom alltid uppdaterad kring de senaste för området relevanta lagarna och reglerna. En auktoriserad värderar har även kompetens att tolka detaljplaner, hyresavtal och underhållsbehov.

Anlitar du en auktoriserad värderare får du en värdering med hög kvalitet. För att bli auktoriserad värderare krävs det att du har rätt utbildningsbakgrund, att du varje år genomgår kompetensutveckling samt har en giltig ansvarsförsäkring för auktoriserade värderare. Som auktoriserad fastighetsvärderare är du också skyldig att iaktta god värderarsed.

Winna Fastighet har detta. Idag kräver samtliga banker värderingar utförda av auktoriserad värderare. Merparten av statens organisationer, landsting, kommuner och fastighetsbolag anlitar också de endast auktoriserade värderare.